Entrevista de Rarafónica a Gonzalo Parada (Presidente del CSANF)

Tamil Eelam Football Team -Viva World Cup 2012

martes, 13 de abril de 2010

Asociación de Futbolistas Veteranos de Ourense


Asociación de Futbolistas Veteranos de Ourense - Rúa do Orcellón, 29, sotano (32004 Ourense) - C.I.F. G32242414web site : http://www.futbolveteranos.com/

REGLAMENTO DE COMPETICIÓN DA ASOCIACIÓN DE VETERANOS

http://www.futbolveteranos.com/ReglVet.htm

0 comentarios: